Belépés Keresés

Előadások

2009. április 22. 830 - Regisztráció
900 - 1045 Plenáris elõadások - Színházterem
1115 - 1300 Analitikai szekció - Színházterem
1130 - 1215 Kiállítói elõadások (Mikrobiológia) - Fehér Szalon
1215 - 1235 Poszter szekció - Fehér Szalon
1300 Ebéd
1400- 1545 Analitikai szekció - Színházterem
1615- 1700 Workshop
1800 Szakembertalálkozó

 

2009. április 23. 830- Regisztráció
900- 1300 Mikrobiológiai szekció - Színházterem
915 - 1015 Kiállítói elõadások (Analitika) - Fehér Szalon
1015 - 1045 Poszter szekció - Fehér Szalon
1230 Ebéd
1330 Jogi és minõségirányítási szekció - Színházterem
1500 Zárszó

 

2009. április 22. Plenáris elõadások
900 Köszöntõ: Süth Miklós
915 Megnyitó: Búza László, Zanathy László
930 Szeitzné Szabó Mária:
Élelmiszer-etika: régimódi történet?
945 Erdõs Zoltán:
Magyar élelmiszer - minõség, élelmiszerbiztonság, piaci esélyek
1000 Bánáti Diána:
Az élelmiszer elõállítás és fogyasztás fõbb etikai vonatkozásai
1015 Salgó András:
Új módszerek az élelmiszer-analízisben
1030 Szigeti Tamás:
A fenntartható fejlõdés korlátai
Analitikai szekció
Elnök: Salgó András; Szipola Ilona
1115 Ácsné Kovacsics Loréna, Tölgyesi Ádám, Búza László:
Antibiotikum szermaradványok megerõsítõ mérése
1130 Domoki János, Csermely Györgyné, Dobó Rudolf, Ácsné Kovacsics Loréna, Búza László:
Epoxidált szójaolaj (ESBO) és egyes ftalát típusú monomer lágyítók kimutatása polivinilklorid (PVC) tömítõ betétekbõl
1145 Tölgyesi Ádám, Ácsné Kovacsics Loréna, Búza László:
Szteránvázas vegyületek LC/MS/MS QQQ módszerü analízise a 10/2002 (I.23.) FVM rendelet elõírása szerint
1200 Suszter Gabriella:
A növényvédõszer-analitika új irányvonalai - avagy rövid összefoglaló a berlini European Pesticide Residue Workshop-ról
1215 Kadenczki Lajos:
Több, mint 50 db foszforsavészter növényvédõszer együttes meghatározása PFPD detektor segítségével
1230 Solymosné Majzik Etelka:
Növényvédõszer-maradék vizsgálatok módszertani kérdései
1245 Szemánné Dobrik Henriett:
Szelektivitás és érzékenység növelésének lehetõségei GC-MS/MS technika alkalmazásával a peszticidek analizálásában
Kiállítói előadások (Mikrobiológia)
Elnök: Tabajdiné Pintér Veronika
1130 Kökény Szabolcs (Applied Biosystems Magyarország Kft.) :
Integrált megközelítés az élelmiszer mikrobiológiában real-time PCR módszerrel
1145 Szabóné Gulyás Judit (LGC Standards Kft.):
Körvizsgálati sémák
1200 Szijártó János (Agro Legato Kft.):
Innovatív molekuláris biológiai módszerek: Hatékony pathogén kimutatás
Analitika szekció
Elnök: Salgó András; Szipola Ilona
1400 Tömösközi Sándor, Bugyi Zsuzsanna:
MoniQA Kiválóság-hálózat. Analitikai módszerek validálása különös tekintettel az élelmiszer-allergének mennyiségi meghatározására
1415 Rikker Tamás:
Pálinka vizsgálati tapasztalatok
1430 Jánosi Anna:
DNS alapú vizsgálati módszerek a hústermékek hamisításának kimutatásában - "lehetõségek és problémák"
1445 Szabó Erika:
Hazai almafajták allergén fehérjét kódoló génjeinek azonosítása
1500 Szipola Ilona-Szentkereszti Tibor:
Ivóvizek hatósági vizsgálata, mint új feladat a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal hatáskörében
1515 Majerné Baranyi Krisztina
Optikai Hullámvezetõ Fénymódus Spektroszkópia (OWLS) alapú immunszenzor fejlesztése gabonák deoxinivalenol tartalmának meghatározására
1530 Varga Beáta:
Harmonizálási javaslat a tápláléklánc komplex szemléletü radiológiai határértékrendszerére
Workshop
1615 A laboratóriumi eredmény-szolgáltatással kapcsolatos bizonytalanság statisztikai jellemzõinek értelmezése a döntéshozói gyakorlatban;
Vitaindítók: Fodor Péter, Halmágyi Tibor, Búza László, Bánáti Diána, Józwiak Ákos, Szigeti Tamás
2009. április 23. Mikrobiológia szekció
Elnök: Szeitzné Szabó Mária; Tabajdiné Pintér Veronika
900 Cseh Júlia, Sali Judit:
Zoonózis helyzet az Európai Unióban
915 Frankovicsné Adrián Erzsébet, Gulyás Márta, Kiss Miklós, Lõrincz Tamás, Kostyák Sára, Sréterné Lancz Zsuzsanna:
A hazai vágóbaromfi Salmonella és Campylobacter szennyezettségének kvalitatív és kvantitatív felmérése 2008-ban
930 Lõrincz Tamás-Földiné Németh Zsuzsa:
Szalmonella pozitív állományok ismételt vizsgálatának tapasztalatai a nemzeti szalmonella-gyérítési programban
945 Dán Á., Schweitzer N., Ursu K., Kaszanyitzky É.:
Campylobacter jejuni és coli azonosítása és jellemzése molekuláris biológiai módszerekkel
1000 Belák Ágnes, Maráz Anna:
Campylobacter coli és C.jejuni törzsek szelektív dúsítása és PCR alapú molekuláris jellemzése
1015 Zoller Linda:
Real time PCR módszerrel végzett patogén vizsgálatok tapasztalatai
1100 Mészáros László, Maczák Béla, Cseh Júlia:
Biológiai eredetü veszélyek élelmiszerekben - az Európai Unió Gyors Veszélyjelzõ Rendszerének tapasztalatai
1115 Rohonczy Kata:
Húsipari termékek minõségmegõrzési idõtartamának validálása az EU ajánlás tükrében
1130 Hucker Attila, Schummel Péterné, Császár Gábor, Unger András :
Kutatások a hazai termelõhelyi nyers tejek mikrobiális fertõzöttségének felmérésére
1145 Gulyás Márta Emõke:
Antibiotikum rezisztencia rezervoárok a környezetben
1200 Batáné Vidács Ildikó:
Bacillus cereus vegetatív sejtek hõadaptációjának vizsgálata konduktometriás módszerrel
1215 Tóth Gabriella - Szipola Ilona:
Trichinella vizsgálat a Fejér Megyei MGSZH Regionális Élelmiszerlánc Laboratóriumában
Kiállítói előadások (Analitika)
Elnök: Ácsné Kovacsics Loréna
915 Nógrádi Sándor (Servitec Kft.):
A keményítõ tartalom és a várható bioetanol hozam összefüggéseinek vizsgálata fermentációs és NIR analízissel
930 Vincze Lajos (Simkon Kft.):
Shimadzu analitikai müszerek az élelmiszeriparban
945 Szabóné Gulyás Judit (LGC Standards Kft.):
Körvizsgálati sémák
1000 Józsa Tibor (Unicam):
A Thermo Scientific TSQ Quantum Access MAX hármas kvadrupol tömegspektrométerének bemutatása és élelmiszeranalitikai alkalmazásai
Jogi és minõségirányítási szekció
Elnök: Búza László
1330 Gyetvai Béla:
Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 és a GLP rendszerek összehasonlítása
1345 Muránszky Géza:
Melamin az élelmiszerláncban
1400 Búza László - Szentgyörgyi Mária - Löczi Edit - Debreczeni Lajos - Muránszky Géza - Kereszturi József - Józwiak Ákos - Schill Judit:
A szofisztikált analitikai eljárások, az eredetvédelem, a nyomonkövetés a mézzel kapcsolatos manipulatív tevékenységek megelõzésére
1415 Soós J. - Gyimes E. - Véha A.:
Eseti élelmiszer/alapanyag-vizsgálatok: egyszerü molekuláris biológiai módszerek alkalmazásának tapasztalatai
1430 Martin Andrea:
Az önellenõrzési kötelezettség és egy lehetséges kockázatbecslési módszer gyakorlati alkalmazása a menedzsment rendszerekben

 

Hungalimentaria 2013 - Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. - hungalimentaria@wessling.hu